Đoàn thể‎ > ‎Công Đoàn‎ > ‎

BCH Công Đoàn


1. Nguyễn Thị Ngọc Thoa
2. Nguyễn Thị Minh Hiền
3. Trương Thị Ánh Hoa
4. Ngô Thị Minh Hiếu
5. Huỳnh Thị Kim Thúy

- Chủ tịch Công đoàn
- Phó chủ tịch Công đoàn
- Ủy viên
- Ủy viên
- Ủy viên