Đoàn thể‎ > ‎Công Đoàn‎ > ‎

Kế hoạch hoạt động

CÔNG ĐOÀN GD- ĐT  NINH HOÀ                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS MG HƯỚNG DƯƠNG                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH

NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC: 2012-2013

- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ công tác của Công Ðoàn Giáo Dục Ninh Hoà  NĂM HỌC: 2012-2013

- Ban Chấp Hành CÐCS trường đề ra phương hướng hoạt động của CÐ nhiệm kỳ 2012 - 2013 như sau :

 I. PHƯƠNG HƯỚNG

Tích cực học tập , nâng cao trình độ về mọi mặt, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tay

   nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, phòng chống tệ nạn xã hội, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động hai không, và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.

Xây dựng gia đình theo chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, nuôi dạy con ngoan giỏi, thực hiện kế hoạch hoá gia đình, tích cực phát triển kinh tế gia đình, tham gia các hoạt động xã hội.

Đoàn kết, nhân ái quan tâm đến mọi người trong cộng đồng, nơi làm việc và nơi cư trú. đạt gia đình văn hoá

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

1/Tăng cường công tác tuyên truyền GD:

Phối hợp với chính quyền nhà trường nâng cao nhận thức chính trị, cũng cố niềm tin vào định hướng XHCN và công cuộc đổi mới đất nước do đảng ta khởi xướng, học tập các nghị quyết của Đảng đặc biệt là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

Tiếp tục quán triệt tinh thần cuộc vân động hai không;

Tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn cho các cán bộ tổ công đoàn, có kế hoạch giúp đỡ, tạo điều kiện cho GV CNV mới được gia nhập vào tổ chức công đoàn;

Tiếp tục giới thiệu những đoàn viên xuất sắc lên chi bộ Đảng xem xét, đề nghị tham gia lớp đối tượng Đảng, có từ 1-2 đoàn viên được xét kết nạp Đảng;

Phối hợp với chuyên môn tạo điều kiện cho giáo viên tham gia theo học các lớp đại học để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác giáo dục;

Vận động đoàn viên thực hiện tốt pháp lệnh dân số, đăng ký xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá, không vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật của đơn vị.

2/ Tham gia quản lý, tổ chức các phong trào thi đua

          Phối hợp với BGH trong công tác: Quản lý trường học, xây dựng đội ngũ, đẩy mạnh các phong trào thi đua ngày càng nâng cao chất lượng và hiệu quả;

          Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “hai không” bằng hành động cụ thể:

      + Giữ gìn kỷ cương nề nếp trong đơn vị

      + Phát huy quyền làm chủ tập thể

      + Nâng cao ý thức trách nhiệm của từng đoàn viên

      + Tích cực tham gia các phong trào thi đua hai tốt: thao giảng, hội giảng, làm đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm

      + Nâng cao chất lượng giảng dạy, phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác,

          Phát huy vai trò của cán bộ đoàn viên trong việc tham gia quản lý trường học, tham gia xây dựng kế hoạch của đoàn thể, đơn vị. Cải tiến lề lối làm việc nhanh, gọn, hiệu quả, chống thói quen lề mề, chậm trễ, chủ nghĩa cá nhân;

          Tiếp tục chỉ đạo hoạt động của ban thanh tra nhân dân, chủ động ngăn chặn những tiêu cực, giải đáp những vướng mắc trong tập thể, tránh tình trạng khiếu nại khiếu tố trong đơn vị;

          Cùng với nhà trường vận động các tổ chức, đoàn thể xã hội, hội phụ huynh HS phối hợp trong công tác giáo dục, hổ trợ nhà trường và công đoàn từ tinh thần đến vật chất xây dựng đơn vị ngày một vững mạnh về chuyên môn, khang trang sạch đẹp hơn về cảnh quan sư phạm.

      3/ Đại diện bảo vệ lợi ích chính đáng và chăm lo đời sống cho đoàn viên CBGV-CNV, tăng cường các hoạt động xã hội

          Luôn theo dõi việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ đoàn viên như: Chế độ lương thưởng, các khoản đóng góp hàng tháng, chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ dưỡng sức theo chủ trương của bảo hiểm xã hội, đảm bảo việc nâng lương theo đúng quy định;

          Chăm lo đời sống và điều kiện làm việc của cán bộ đoàn viên, nâng cao ý thức trách nhiệm của ĐV trong việc giữ gìn tài sản chung của đơn vị.

          Tiếp tục lập hồ sơ vay vốn cho cán bộ đoàn viên để cải thiện đời sống, mua sắm trang thiết bị trong gia đình.

          Xây dựng quỹ tương trợ, quỹ tham quan xa bằng cách để dành hàng tháng để dành 100.000/1 đoàn viên, tập trung gởi tiết kiệm, đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ đoàn viên lúc gặp khó khăn đột xuất;

          Xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự, nhã nhặn trong giao tiếp với đồng nghiệp, gương mẫu đối với các cháu, các giáo viên mặc đồng phục trong những ngày lễ hội.

   4/ Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

          Tiếp tục cũng cố và xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn là một tập thể đoàn kết, có sự thống nhất cao, gồm những tấm gương tiêu biểu ở các tổ chuyên môn, được tập thể tín nhiệm, xây dựng tác phong giản dị hoà đồng trong tập thể, có bản lĩnh, có óc sáng tạo, năng động trong công tác, đáp ứng yêu cầu ngày một đổi mới cuả tổ chức công đoàn;

          Phân công trách nhiệm cụ thể các thành viên trong ban chấp hành, tổ trưởng, tổ phó công đoàn, đặc biệt là vai trò của tổ trưởng trong việc thúc đẩy các hoạt động, có kế hoạch bồi dưỡng phương pháp hoạt động công đoàn cho tổ trưởng;

          Hàng năm công đoàn giới thiệu 1- 2 đoàn viên ưu tú lên chi bộ đảng xem xét và tạo điều kiện tham gia học  lớp đối tượng Đảng.

a.Xây dựng công tác tổ chức và các ban quần chúng( Thi đua, đời sống, tuyên giáo)

          Tiếp tục chỉ đạo hoạt động ban thanh tra nhân dân, chủ động ngăn chặn những tiêu cực, giải đáp những vướng mắc trong tập thể, tránh tình trạng, khiếu nại, khiếu tố trong đơn vị;

          Duy trì các hoạt động văn hoá văn nghệ thể thao trong đơn vị, tạo khí thế thi đua trong tập thể và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó trong đơn vị;

          Tạo điều kiện cho uỷ ban kiểm tra thực hiện tốt quyền hạn và chức năng nhiệm vụ  của mình;

          Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, cơ quan văn hoá, đoàn viên tích cực, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ;

          Lắng nghe ý kiến đóng góp của đoàn viên  trong các hoạt động của CĐCS;

          Xây dựng nề nếp sinh hoạt công đoàn cơ sở, ban chấp hành công đoàn, ban thanh tra nhân dân, uỷ ban kiểm tra công đoàn, các tổ công đoàn đúng quy định có chương trình và biên bản cụ thể;

          Xây dựng 100% tổ CĐ vững mạnh có từ 1 đến 2 tổ CĐ được cấp trên khen thưởng hàng năm;

          Xây dựng quỹ CĐ, quản lý thu chi quỹ theo đúng thông tư 1582 của tổng LĐLĐ Việt Nam.

   b.Công tác nữ công

          Quan tâm đến phong trào phụ nữ hai giỏi, tổ chức các hoạt động dành riêng cho nữ, CĐ  tổ chức dạy khiêu vũ  trong tập thể nữ để rèn luyện thân thể có sức khoẻ và giao lưu với các đơn vị bạn, đồng thời tạo điều kiện cho các chị học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong việc chăm sóc gia đình, nuôi dạy con, xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc, làm gương tốt ở địa phương;

          Tiếp tục cuộc vận động “Vì sự tiến bộ của phụ nữ”.

Tổ chức kỷ niệm ngày 20/11.

Báo cáo chuyên đề về sức khoẻ sinh sản, hạnh phúc gia đình, bình đẳng giới…

Tổ chức tham quan , giao lưu học hỏi trong tỉnh và ngoài Tỉnh.

 c.Công tác tài chính.

 Ngân sách công đoàn gồm:

 -  Kinh phí 2%

 -  Đoàn phí 1%.

-Xây dựng quỹ CĐ, nhận, xử dụng tài chính công đoàn, quản lý thu chi quỹ theo đúng thông tư 1582 của tổng LĐLĐ Việt Nam. gồm: Kinh phí 2%;  Đoàn phí 1%;

d.Công tác kiểm tra:

Uỷ ban kiểm tra công đoàn giúp ban chấp hành kiểm tra  việc chấp hành điều lệ công đoàn, kiểm tra việc quản lý sử dụng tài chính của công đoàn,  giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn;

         Tiếp tục chỉ đạo hoạt động của ban thanh tra nhân dân, chủ động ngăn chặn những tiêu cực, giải đáp những vướng mắc trong tập thể, tránh tình trạng khiếu nại khiếu tố trong đơn vị.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

          Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị cần cụ thể hoá nội dung tiêu chuần của phong trào cho phù hợp nhầm đem lại hiệu quả cao;

          Tranh thủ sự lảnh đạo của CĐ cấp trên,  chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể về chủ trương và kinh phí đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để phong trào được duy trì và phát triển;

          Tham mưu với chính quyền cùng quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần, quan tâm đến công tác xây dựng, quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trong các phong trào. Phối hợp kiểm tra việc thực hiên chế độ chính sách GV CNV;

          Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng kiến thức bình đẳng giới, kiến thức pháp luật, kiến thức nuôi dạy con, kiến thức dân số sức khoẻ sinh sản, tổ chức cuộc sống gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vân động “Hai không” trong ngành GD, và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, trường học văn háo,” “ trường học thân thiện học sinh tích cực”;

          Tăng cường các hoạt động xã hội, vận động đóng góp quỹ khuyến học, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ phụ nữ nghèo, quỹ tình nghĩa,, quỹ mái ấm công đoàn….

          Cũng cố kiện toàn các ban, đảm bảo đủ số lượng và nâng cao chất lượng. Hàng năm đề xuất cán bộ công đoàn tham gia các lớp bồi dưỡng bồi dưỡng nghiệp vụ để nắm được phương pháp hoạt động;

          Thường xuyên sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn vào các đợt 20/10, 8/3, khen thưởng cuối năm.

 

                                                                                                                     TM/BCHCĐ                                                                                                                   

Chủ tịch

 

 

 

                                                                                                                Nguyễn Thị Ngọc Thoa

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Trang con (1): Ban Nữ Công