Học sinh‎ > ‎

BÉ C.

Ngày 12 tháng 3 năm 2013

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Cân

nặng

(kg)

Chiều

Cao

(cm)

Khám SK lần II

1

Nguyễn Thành Phát

20/10/2009

13

93

A

2

Nguyễn Minh Đăng

29/08/2009

17,2

96

A

3

Võ Ngọc Trà My

04/05/2009

17,3

103

A

4

Đặng Nhân Đích

19/07/2009

12,4

92

Thấp Còi  độ 1

A

5

Lê Nguyễn Phương Linh

01/06/2009

15,2

101

B

6

Nguyễn Trần Gia Hiếu

10/09/2009

16,6

102

A

7

Ngô Gia Hân

02/07/2009

20,5

101

A

8

Nguyễn Thanh Nhàn

19/11/2009

14,4

92

A

9

Nguyễn Ngọc Bảo Trâm

26/03/2009

16,7

105

A

10

Nguyễn Lê Bảo Huy

08/08/2009

14,5

94

A

11

Hoàng Xuân Hải

03/12/2009

20,4

100

A

12

Huỳnh Trọng Phước

09/04/2009

16,2

101

A

13

Trần Minh Phát

31/05/2009

21,2

Nặng Hơn  So

Với Tuổi

104

A

14

Trần Thị Mẫn Nguyên

06/11/2009

14,9

100

A

15

Trần Kim Nguyên

26/06/2009

14,9

99

A

16

Nguyễn Phúc Khang

09/02/2009

17,4

103

A

17

Đặng Mỹ An

02/01/2009

17,9

102

A

18

Ngô Quốc Trung

26/10/2009

16,1

99

A

19

Trần Kiều Gia Hân

22/09/2009

19

100

A

20

Lê Thái Hà

15/08/2009

17,1

101

A

21

Võ Tiến Phát

01/01/2009

17,6

105

A

22

Trần Như Bích

16/02/2009

15

96

A

23

Thái Gia Hân

20/11/2009

14

94

A

24

Nguyễn Quốc Phong

08/03/2009

19,4

104

A

25

Ngô Văn Thủy Tiên

11/08/2009

13,6

95

A

26

Trần Đại Mỹ

21/08/2009

16,8

99

A

27

Trần Hà Bảo Thy

19/08/2009

14,6

99

A

28

Trần Ngọc Gia Như

02/08/2009

15,3

100

A

29

Phan Gia Hưng

04/04/2009

14,8

96

A

30

Đặng Gia Bảo

26/11/2009

12

93

A

31

Võ Anh Tiến

07/11/2009

13,4

91

A

32

Nguyễn Hà Phượng Uyên

26/10/2009

18

95

A

 

Tổng cộng: 32/32 cháu

*Cân Nặng Hơn So Với Tuổi :             1/32                              Tỷ lệ:                (3,1%)                

*Cân Nặng Bình Thường :                  31/32                             Tỷ lệ"               (96,9%)             

*Suy Dinh Dưỡng vừa:                      0/32                               Tỷ lệ:                (0%)                  

* Chiều Cao Cao Hơn So Với Tuổi :   0/32                                Tỷ lệ:                (0%)

* Chiều Cao Bình Thường :                31/32                              Tỷ lệ:                (96,9%)

* Thấp Còi độ 1:                                 1/32                                 Tỷ lệ:                (3,1%)

 


                                                                                                Giáo Viên Chủ Nhiệm : Hoa + Cặn

 

Comments