Học sinh‎ > ‎

CÂN ĐO LẦN III KHÁM SỨC KHỎE LẦN II NĂM 2013

Để đánh giá chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng của trường. Thực hiện kế hoạch năm học 2012 – 2013 vừa qua ngày 12 tháng 3 năm 2013. Nhà trường tiến hành cân đo lần III và phối hợp với trạm y tế phường Ninh Hiệp khám sức khỏe lần II cho các cháu kết quả:

            * Cân nặng:

            + Cân nặng cao hơn so với tuổi: 32/354         Tỷ lệ: 9%

            + Cân nặng bình thường           : 315/354       Tỷ lệ: 89%

            + Suy dinh dưỡng vừa              : 7/354           Tỷ lệ: 2%

            * Chiều cao:

            + Chiều cao cao hơn so với tuổi: 5/354          Tỷ lệ: 1,4%

            + Chiều cao bình thường           : 339/354      Tỷ lệ: 95,8%

            + Thấp còi độ I                           : 9/354          Tỷ lệ: 2,5%

            + Thấp còi độ II                         : 1/354          Tỷ lệ: 0,3%

            * Khám sức khỏe:

            + Sức khỏe A                             : 342/354      Tỷ lệ: 96,6%

            + Sức khỏe B                             : 12/354        Tỷ lệ: 3,4%

            * Mắc bệnh:                              : 64/354        Tỷ lệ:18,1%.

(Trong đó phổ biến là bệnh sâu răng; viêm mũi; ampy dal.)

 

Với kết quả trên so với đầu năm học trường đã giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng từ 6,2% xuống còn 2%.  Thấp còi độ II từ 0,6% xuống còn 0,3%. Sức khỏe A từ 92% tăng lên 96,6%. Sức khỏe B từ 8% giảm còn 3,4%.

Có được kết quả trên chính là nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh học sinh trong việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục các cháu. Chắc chắn đến cuối năm học trường sẽ đạt được các chỉ tiêu đã đề ra trong năm.

Cảm ơn sự quan taam phối kết hợp của các bậc phụ huynh.

Một số hình ảnh khám sức khỏe:

                   

    


                         

Comments