Học sinh‎ > ‎

LỚN B.


Ngày 12 tháng 9 năm 2013

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Nữ

Địa chỉ gia đình

Ghi         chú


1

   Nguyễn Phan Hồng Giang    

15.12.2008

x

Tổ DP 3

 

2

Mạc Nguyên Khôi

5.3.2008

 

Tổ DP 3

 

3

Nguyễn Thùy Linh

11.6.2008

x

Tổ DP 6

 

4

Ngô Thị Ngọc Hân

21.6.2008

x

Tổ DP 6

 

5

Nguyễn Đoàn  Yến Nhi

4.3.2008

x

Tổ DP 7

 

6

Võ Hồng Quyên

10.1.2008

x

Tổ DP 7

 

7

Trần Thị Như Ý

4.11.2008

x

Tổ DP 7

 

8

Trần THị Thiên Thanh

6.12.2008

x

Tổ DP 8

 

9

Lê Nhã Kỳ

25.10.2008

x

Tổ DP 8

 

10

Ngô Phương An

24.11.2008

x

Tổ DP 9

 

11

Nguyễn Nhất Phi

31.10.2008

 

Tổ DP 9

 

12

Nguyễn Đức Thịnh

26.5.2008

 

Tổ DP 10

 

13

Ngô Trung Hậu

13.12.2008

 

Tổ DP 11

 

14

Nguyễn Hoàng Hiệp

7.6.2008


Tổ DP 11

 

15

Nguyễn Hoàng Khang

7.10.2008

 

Tổ DP 13

 

16

Nguyễn Hùng Anh

1.6.2008


NGhi Phụng- Ninh Phụng


17

Trần Quốc Đạt

11.11.2008


Xuân Hòa 1- Ninh Phụng

 

18

 Bùi Ngọc Thiên Thanh

14.10.2008

x

Xuân Hòa 2 Ninh Phụng

 

19

 Đỗ Minh Hải

28.1.2008


Bình Thành- Ninh Bình

 

20

 
Trương Thị Cẩm Quyên

24.10.2008

x

Phụ Đằng- Ninh Bình

 

21

Nguyễn Trịnh Gia Hạo

19.8.2008

 

Mỹ Lợi- Ninh Lộc

 

22

Nguyễn Hoàng Gia Bảo

16.1.2008

 

Lạc Bình- Ninh Thọ

 

23

Phạm Hồng Hưng

18.3.2008

 

Hà Liên- Ninh Hà

 

24

Phan Kim Oanh

11.2.2008

x

Mỹ Thuận - Ninh Quang

 

25

Nguyễn Hà Khánh Vy

29.7.2008

x

Sơn Lộc- Ninh An

 

26

Nguyễn Lê  Bảo Kim

28.9.2008

x

Phước Lâm- Ninh Xuân

 

27

Dương Trí Khang

7.12.2008

 

Vân Thạch- Ninh Xuân

 

28

 
Nguyễn Lê Thành Phát

7.1.2008

 

Vạn Thiện- Ninh Đa

 

29

 
Trần Ngọc Thảo

7.8.2009

x

Hà Thanh 2 - Ninh Đa

 

30

Trần Trần Vân Thảo

31.5.2008

x

Phú Thọ- Ninh Diêm

 

31

Trần Khánh Linh

29.6.2008

x

Quang Đông- Ninh Đông

 

32

Nguyễn Hữu Khang

20.12.2008

 

Tổ DP 7

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 


 

 

 

 

                                                                                                                        Giáo Viên CHủ Nhiệm : Nguyễn Thị Minh Hiền
                                                                                                                                                              Huỳnh Thị Kim Thúy
Comments