Học sinh‎ > ‎

LỚN C.


Ngày 12 tháng 9 năm 2013

STT

Họ và tên học sinh

Ngày tháng năm sinh

Nữ


Địa chỉ gia đình

Ghi chú

1

Lương Bảo Hân


8.4.2008

 

 x

Tổ DP 3

 


 

2

Nguyễn Đăng Quang

4.6.2008


Tổ DP 3


3

Lương Gia Yến


21.11.2008

x

Tổ DP 3


4

Trần Nguyễn Ngọc Ngân

24.10.2008

x

Tổ DP 4


5

Huỳnh Nguyễn Ngọc Quý

24.2.2008


Tổ DP 4


6

Hồ Ngọc Bảo Trân

31.1.2008

x

Tổ DP 4


7

Bùi Phấn Quốc Hưng

15.8.2008


Tổ DP 6


8

Nguyễn Từ Thái Hòa

8.8.2008


x


Tổ DP 7


9

Võ Trần Đại Lộc

3.1.2008


Tổ DP 7


10

Phan Khánh Linh

6.6.2008

x

Tổ DP 7


11

Nguyễn Thị Ngọc Nga

25.12.2008


x

Tổ DP 7


12

Võ Thị Trúc Nguyên

26.10.2008

x

Tổ DP 7


13

Nguyễn Tạ Đình Nguyên

25.2.2008


Tổ DP 7


14

Nguyễn Ngọc Sương

17.6.2008

x

Tổ DP 7


15

Phạm Hồ Lữ Phương

27.3.2008


TT Tổ DP 7


16

Lê Trần Quỳnh Chi

8.6.2008

x

Tổ DP 8


17

Lê Ngọc Minh Châu

14.4.2008

x

Tổ DP 8


18

Phạm Quang Tiên

25.11.2008


Tổ DP 8


19

Nguyễn Xuân An

4.9.2008


Tổ DP 11


20

Trịnh Gia Hân

25.11.2008

x

Tổ DP 11


21


Bùi Quang Khải

31.8.2008


Tổ DP 17


22

Lê Tiến Đạt

15.7.2008


Xuân Hòa 1- Ninh Phụng


23

Nguyễn Lê Ngọc Hân

10.8.2008

x

Đại Cát- Ninh Phụng


24

Phạm Ngọc Nhi

25.11.2008

x

Đại Cát 2- Ninh Phụng

25

Phạm Huy Dương

6.10.2008


Hà Thanh- Ninh Đa


26

Trần Thảo Nguyên

22.8.2008

x

Hà Thanh- Ninh Đa


27

Nguyễn Huỳnh Yến Trâm

22.9.2008

x

Hà Thanh- Ninh Đa


28

Nguyễn Trần Ngọc Tài

17.10.2008


Bình Thành- Ninh Bình


29


Nguyễn Nhật Tân

10.4.2008


Bình Thành- Ninh Bình


30

Trần Tấn Phước


18.1.2008


Tuân Thừa - Ninh Bình


31

Nguyễn Quỳnh Nhi

21.6.2008

x

Thuận Mỹ- Ninh Quang


32


Nguyễn Lương KHánh Hưng

17.12.2008


Thạch Thành- Ninh Quang


33


Hồ Viết Nhân

27.7.2008


Chấp Lễ- Ninh Thân


34

Huỳnh Trung Thương


31.8.2008


Ninh An


35


Lưu Lữ Song Hằng

8.5.2008

x

Ninh Thượng                                                                                                                   Giáo viên chủ nhiệm:
                                                                                                 Nguyễn Thị Mơ
                                                                                                 Ngô Thị Minh Hiếu

                                     


Comments