Học sinh‎ > ‎

LỚN Đ.


Ngày  12  tháng  9   năm 2013

STT

Họ và tên học sinh

Ngày tháng năm sinh


Nữ

Địa chỉ gia đình

Ghi chú

1

Lê Thành Tiến

 

13.8.2008


 


Tổ DP 1


2

Lê  Phạm Thanh Mỹ

17.5.2008

x

Tổ DP 3


3

Trần Gia Ngọc

8.6.2008

x

Tổ DP 3


4

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

27.5.2008

x

Tổ DP 3


5

Nguyễn Trí Tài

24.5.2008


Tổ DP 3


6

Nguyễn Thị Thanh Thuận

21.10.2008

x

Tổ DP 3


7

Trần Tuấn Khang

2.1.2008


 

Tổ DP 6


8

Huỳnh Trung Quốc

26.1.2008


Tổ DP 6


9

Lê Hoàng Sơn

21.1.2008


Tổ DP 6


10

Dương Thiệu Hy

8.11.2008


 

Tổ DP 7


11

Huỳnh Ngọc Ân

15.8.2008

x

Tổ DP 7


12

 
Hà Đức Hiếu

24.10.2008


 

Tổ DP 8


13

Bùi Trọng Phúc

20.12.2008


Tổ DP 8


14

Hồ Mai Nhật Quỳnh

29.6.2008

x

Tổ DP 10


15

Trần Đăng

13.3.2008


Tổ DP 10


16

Dương Anh Sang

7.4.2008


Tổ DP 11


17

Nguyễn Gia Hiếu

5.10.2008


Tổ DP 11


18

Trần Đình Anh Tuấn

17.3.2008


 

Tổ DP 12


19

Nguyễn Vũ Trâm Anh

3.11.2008

x

Phước Đa 1- Ninh Đa


20

Hà Nguyễn Gia Bảo

10.10.2008

 

Phước Đa 3- Ninh Đa


21

Lê Hương Giang

1.2.2008

x

Phước Đa 3- Ninh Đa


22

Phạm Thùy Hương Nhã

2.7.2008

x

Phú Hòa - Ninh Quang


23

Nguyễn Thị Kim Ngân

1.11.2008

x

Phước Lộc- Ninh Quang


24

Lê Hồng Phúc

2.7.2008

x

Thuận Mỹ- Ninh Quang


25

Lê Hồng Ân

2.7.2008

x

Thuận Mỹ- Ninh Quang


26

Nguyễn Hà Gia Như

26.8.2008

x

Quang Đông- Ninh Đông


27

Võ Xuân Mai


16.3.2008

x

 
Vân Thạch- Ninh Xuân

28

 
Hồ Gia Bảo

24.7.2008

 

 
Mỹ Lợi- Ninh Lộc

29

 
Mai Ngọc Khánh Bình

11.7.2008


 
Vĩnh Thái- Nha Tang

       
    30
 
Thái Hồ Minh Thư
 

31.8.2008

x

 
Phú Hòa- Ninh Quang
 

31

 
Nguyễn Đoàn Huyền Trang

22.10.2008

x

Trường Lộc- Ninh Quang


32

Nguyễn Võ Hà Trang

1.6.2008

x

Xuân Hòa- Ninh Phụng


33


 

 

                                                                                                       Giáo Viên Chủ Nhiệm:
                                                                                                                                   Trịnh Thị Thủy
                                                                                                                                   Phan Thị Thanh Thương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments