Học sinh‎ > ‎

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP NHỠ A.

 

Ngày 12 tháng 9 năm 2013

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nữ

Địa chỉ gia đình

Ghi chú

1

Ngô Trần Quốc Duy


13.10.2009Tổ DP 3

2


Nguyễn Thành Nhân

30.1.2009


Tổ DP 3

3


Ngô Văn Thủy Tiên

11.8.2009

x

Tổ DP 3

4


Võ Ngọc Hà

26.5.2009

x

Tổ DP 4

5


Nguyễn Trần Gia Nghi

23.3.2009

x

Tổ DP 4

6


Đỗ Lê Vương

2.9.2009

x

Tổ DP 5

7


Hồ Nguyễn Minh Chí

27.10.2009


Tổ DP 5

8


Huỳnh Trọng Nhân

19.4.2009


Tổ DP 6

9


Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc

23.10.2009

x

Tổ DP 6

10


Đinh Nhật Phát

26.9.2009


Tổ DP 6

11


Đoàn Huỳnh Anh Tài

22.1.2009


Tổ DP 6

12


Huỳnh Ngọc Ngữ Uyên

29.5.2009

x

Tổ DP 11

13


Trương Công Toại

10.2.2009


Tổ DP 12

14


Lý Minh Nhật

16.11.2009


Tổ DP 15

15


Phan Vũ Khánh Hân

19.4.2009

x

Tổ DP 17

16


Nguyễn Duy Anh

11.10.2009


Ninh Xuân

17


Phan Ngọc Linh

1.6.2009

x

Vân Thạch - Ninh Xuân

18


Trần Tấn Đoan

8.9.2009


Hà Thanh 1- Ninh Đa

19


Lê Thành Long

29.9.2009


Phú Diêm- Ninh Đa

20


Đặng Châu Hải

11.1.2009Nghi Phụng- Ninh Phụng

21


Nguyễn Lê Thảo My

14.12.2009

x

Đại Cát 2- Ninh Phụng

22


Trần Nguyễn Hà My

20.4.2009

x

Ninh Phụng

23


Bùi Như Bảo Ngọc

13.2.2009

x

Nghi Phụng- Ninh Phụng

24


Võ Ngọc Phú

30.10.2009


Đại Cát- Ninh Phụng

25


Phạm Nhật Quang

5.9.2009


Xuân Hòa 2- Ninh Phụng

26


Võ Anh Tiến

27.11.2009


Ninh Phụng

27


Hồ Xuân Thân

10.9.2009


Phong Ấp- Ninh Bình

28


Trần Khánh Ngọc Anh

3.12.2009

x

Phước Lý- Ninh Bình

29


Trần Nhật Linh

16.1.2009

x

Thạch Thành- Ninh Quang

30


Nguyễn Hải Phú

23.6.2009


Thạch Thành- Ninh Quang

31


Bùi Phước Khải

30.9.2009


Thôn Bắc- Ninh Tân

32


Nguyễn Lưu Hồng Ngọc

11.2.2009

x

Hội Phú Nam 1 - Ninh Phú

33


Phan Quốc Việt

10.9.2009


Phong Phú 1 - Ninh Giang

                                                                                            Giáo Viên Chủ Nhiệm: 

                                                                                                                         Đặng Thị Kim Thảo

                                                                                                                         Phan Thị Thanh Phương

Comments