Học sinh‎ > ‎

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP NHỠ B.

Ngày 12 tháng 9 năm 2013

STT

Họ và tên học sinh

Ngày tháng   năm sinh


Nữ

Địa chỉ gia đình

Ghi chú

1


Huỳnh Ngọc Minh


10.7.2009


Tổ DP 1

2


Đoàn Nhật Cường

10.8.2009


Tổ DP 2

3


Nguyễn Quang Tân

5.5.2009


Tổ DP 2

4


Nguyễn Bảo Hân

12.8.2009

x

Tổ DP 3

5


Nguyễn Thị Ngọc Linh

16.12.2009

x

Tổ DP 3

6


Trương Quang Trực

2.10.2009


Tổ DP 3

7


Phạm Huỳnh Khánh Đoan

17.1.2009

x

Tổ DP 6

8


Cao Gia Hân

18.9.2009

x

Tổ DP 6

9


Đặng Quốc Thông

24.8.2009


Tổ DP 6

10


Trương Mỹ Huyền

28.10.2009

x

Tổ DP 7

11


Nguyễn Khả Hân

27.6.2009

x

Tổ DP 8

12


Nguyễn Thành Hưng

14.8.2009Tổ DP 8

13


Trần Hồng Phượng

16.12.2009

x

Tổ DP 11

14


Bùi Ngân Thủy

7.4.2009

x

Tổ DP 12

15


Phạm Minh Trí

17.8.2009


Tổ DP 15

16


Lê Ngọc Châu Anh

23.7.2009

x

Phú Hòa- Ninh Quang

17


Lê Quang Bách

27.9.2009


Phước Lộc- Ninh Quang

18


Lê Hoàng Tú

21.7.2009


Phú Hòa- Ninh Quang

19


Nguyễn Đặng Quỳnh Chi

7.9.2009

x

Phong Ấp- Ninh Bình

20

 
Võ Gia Hưng

3.5.2009


Phong Ấp- Ninh Bình

21


Nguyễn Duy Khoa

24.3.2009


Tuân Thừa- Ninh Bình

22


Huỳnh Nhã Kỳ

24.8.2009

x

Bình Thành- Ninh Bình

23


Nguyễn Lê Thiên Thư

7.1.2009

x

Bình Thành- Ninh Bình


24


Lê Hồng Y

19.6.2009


Xuân Hòa- Ninh Phụng

25


Nguyễn Trần Phương Linh

13.6.2009

x

Xuân Hòa- Ninh Phụng

26


Lê Hạo Nam

23.4.2009


Xuân Hòa 2- Ninh Phụng

27


Nguyễn Yến Nhi

26.6.2009

x

Phước Đa 2- Ninh Đa

28


Phạm Như Quỳnh

13.11.2009

x

Hà Thanh 1- Ninh Đa

29


Bùi Quang Huy

3.1.2009


Thanh Châu- Ninh Giang

30


Nguyễn Xuân Bảo Lâm

26.11.2009


Lạc An- Ninh Thọ

31


Nguyễn Dương Hà Uyên

2.6.2009

x

Thuận Lợi- Ninh Hà

32


Lê Bảo Hân

17.9.2009

x

Thuận Lợi- Ninh Hà
                                                Giáo Viên Chủ Nhiệm :

                                                                                Nguyễn Thị Thanh Trúc

                                                                                  Nguyễn Thị Ngọc Hương


Comments