Học sinh‎ > ‎

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP NHỠ C.

Ngày 12 tháng 9 năm 2013

STT

Họ và tên học sinh

Ngày tháng năm sinh


Nữ

Địa chỉ gia đình

Ghi chú

1


Lê Nguyễn Phương Linh

1.6.2009

x

Tổ DP 1

2


Nguyễn Thanh Nhàn

19.11.2009

x

Tổ DP 3

3


Trần Thị Mẫn Nguyên

6.11.2009

x

Tổ DP 3

4


Trần Gia Hân

21.7.2009

x

Tổ DP 4

5


Đỗ Hoài Phương

7.9.2009


Tổ DP 4

6


Trần Minh Phát

31.5.2009


Tổ DP 4

7


Trần Ngọc Gia Như

2.8.2009

x

Tổ DP 5

8


Trần Kim Nguyên

26.6.2009

x

Tổ DP 6

9


Trần Đại Mỹ

21.1.2009


Tổ DP 6

10


Nguyễn Thành Phát

20.10.2009


Tổ DP 6

11


Đặng Mỹ An

2.1.2009

x

Tổ DP 7

12


Nguyễn Lê Quỳnh Anh

31.8.2009

x

Tổ DP 7

13


Nguyễn Lê Bảo Huy

8.8.2009


Tổ DP 7

14


Trần Kiều Gia Hân

22.9.2009

x

Tổ DP 7

15


Võ Tiến Phát

1.1.2009


Tổ DP 7

16


Nguyễn Gia Quý Thịnh

21.2.2009


Tổ DP 7

17


Nguyễn Hà Phương Uyên

26.10.2009

x

Tổ DP 8

18


Trần Như Bích

16.2.2009

x

Tổ DP 8

19


Nguyễn Phúc Khang


9.2.2009


Tổ DP 10

20


Hoàng Xuân Hải

3.12.2009


Tổ DP 11

21


Ngô Gia Hân

2.7.2009

x

Tổ DP 11

22


Đặng Nhân Đích

19.7.2009Tổ DP 13

23


Nguyễn Minh Đăng

29.8.2009


Điềm Tịnh- Ninh Phụng

24


Phan Gia Hưng

4.4.2009


Đại Cát 1- Ninh Phụng

25


Thái Gia Hân

20.11.2009

x

Phú Bình- Ninh Phụng

26


Lê Thái Hà

15.8.2009

x

Đại Cát 1- Ninh Phụng

27


Nguyễn Trần Gia Hiếu

10.9.2009

x

Nghi Phụng- Ninh Phụng

28


Huỳnh Trọng Phước

9.4.2009


Xuân Hòa 2- Ninh Phụng

29


Trần Hà Bảo Thy

19.8.2009

x

Phong Ấp- Ninh Bình

30


Nguyễn Ngọc Bảo Trâm

26.3.2009

x

Hòa Thuận- Ninh Bình

31


Đặng Gia Bảo

26.11.2009


Phước Đa 3- Ninh Đa

32


Võ Ngọc Trà My

4.5.2009

x

Phước Đa 2- Ninh Đa

33


Nguyễn Quốc Phong

8.3.3009


Ninh Ích- Ninh An
                                                            Giáo Viên Chủ Nhiệm : 

                                                                                      Lưu Thị Hòa

Comments