Học sinh‎ > ‎

Tổng hợp kết quả cân đo lần 1 năm học 2012-2013

Số trẻ

Lớn A

 

Lớn B

Lớn C

Lớn D

Nhỡ A

Nhỡ B

Nhỡ C

Bé A

Bé B

Bé C

Kết quả

Cân nặng cao hơn so với tuổi

 

2/36

5,2%

4/38

10.5%

6/37

16.2%

3/37

8,1%

5/37

13,5%

02/37

5,4%

1/31

3,3%

02/32

6,3%

2/32

6,3%

27/354

7,6%

Cân nặng bình thường

33/37

89,2%

33/36

92%

32/38

84,2%

 

31/37

83.8%

31/37

83,8%

29/37

78,4%

33/4

89.2%

27/31

87%

29/32

90,6%

27/32

84,3%

305/354

96,2%

Suy dinh dưỡng vừa

4/37

10,8%

1/36

2,8%

2/38

5,3%

 

3/37

8,1%

3/37

8,1%

02/37

5,4%

3/31

9,7%

01/32

3,1%

03/32

9,4%

22/354

6,2%

 

Suy dinh dưỡng nặng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều cao đứng cao hơn so với tuổi

 

1/36

2,8%

 

 

1/37

2,7%

 

 

 

01/32

3,1%

 

3/354

0.8%

Chiều cao đứng bình thường

36/37

97,3%

35/36

97,2%

38/38

100%

 

36/37

97.3%

35/37

94,6%

35/37

94,6%

35/37

94,6%

29/31

93,5%

 

30/32

93,8%

31/32

96,9%

340/354

96,%

Thấp còi độ I

 

 

 

 

1/37

2.7%

1/37

2,7%

2/37

5,4%

02/37

5,4%

2/31

6,5%

 

01/32

3,1%

9/354

2,5%

Thấp còi độ II

1/37

2,7%

 

 

 

 

 

 

 

 

1/32

3,1%

 

2/354

0,6%

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                         Người lập bảng

                                                                                                                                                                                  Y tế

 

 

                                                                                                                                                                        Hồ Thị Ngọc Mơ

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

Comments