Trang chủ‎ > ‎

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC - NĂM HỌC 2013 - 2014


        Nhất trí cao luôn là sức mạnh để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra. Thực hiện theo công văn số 652/GD-CĐ, Ninh Hòa ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Công đoàn Giáo dục Ninh Hòa, và được sự thống nhất của lãnh đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo Ninh Hòa, ngày 11 tháng 10 năm 2013 trường Mẫu Giáo Hướng Dương tổ chức “ Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2013-2014”.

Về dự Hội nghị có đông đủ Ban chấp hành Hội phụ huynh học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

Qua "Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức" các tổ đã thảo luận sôi nổi về các chỉ tiêu của nhà trường đưa ra, kết quả 100% cán bộ, giáo viên và nhân viên đều thống nhất các chỉ tiêu đăng ký thi đua năm học 2013-2014 như sau:

1. Tổ chức và quản lý nhà trường

-Thực hiện tốt công tác tổ chức và công tác quản lý các hoạt động trong nhà trường;

- Huy động trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu  : 100%. Riêng cháu 5 tuổi trên địa bàn trường quản lý ra lớp 100%;

- Đạt Phổ cập giáo dục Mầm non trẻ em năm tuổi năm 2014.

2. Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ

- Có 90% cá nhân trong đơn vị đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến;

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia học tập, bồi dưỡng, tham gia các lớp ngắn hạn đầy đủ và đúng qui định;

- 100% giáo viên chấp hành tốt qui chế chuyên môn;

- Trong việc giảng dạy, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh, 100% giáo viên được đánh giá khá- tốt trở lên;

- Tỉ lệ giáo viên đạt giỏi cấp trường từ 80% trở lên, có giáo viên đạt giỏi cấp thị xã, có chiến sĩ thi đua cấp cơ sở ít nhất 10%;

- Có giáo viên tham gia thi kể chuyện về Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đạt giải;

- 100% giáo viên tham gia thi đồ dùng, đồ chơi tự tạo cấp trường, viết và áp dụng SKKN, giải pháp hữu ích, có tinh thần tham gia sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao;

- Cơ sở vật chất và điều kiện học tập tốt, đảm bảo yêu cầu thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non.

3. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục học sinh

- Giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng từ 3-4% so với đầu năm; giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống dưới

3 %;

- Đảm bảo  an toàn tuyệt đối cho trẻ 100%;

- Tỉ lệ bé ngoan cuối năm đạt 75% trở lên; Bé chuyên chăm đạt 95% trở lên;

- 100% trẻ 5 tuổi đạt yêu cầu qua kiểm tra chất lượng cuối năm;

- Đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2014;

- 100% lớp xây dựng môi trường học tập theo hướng đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ;

- Có tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật với nội dung phong phú và trở thành các hoạt động thường xuyên, có tác dụng giáo dục tốt: Thi vẽ, thi tiếng hát dân ca, trò chơi dân gian, vui Tết Trung thu…

4. Cơ sở vật chất thiết bị dạy học

- Cải tạo môi trường hoạt động cho trẻ và xây dựng môi trường đảm bảo xanh – sạch – đẹp;

- Mua sắm bổ sung đầy đủ thiết bị đồ dùng của từng lớp theo qui định tương đối đầy đủ, tăng cường làm bổ sung đồ dùng, đồ chơi tự tạo từ những nguyên vật liệu mở, có 20 bộ đảm bảo chất lượng;

- Xây dựng khu sơ chế thực phẩm đảm bảo yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

- Tăng cường viết bài lên trang Website của trường, hàng tháng đề có bài về hoạt động của trường, lớp đăng tải lên trang Website;

- Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên thường xuyên sử dụng thư điện tử cá nhân có hiệu quả;

- Có áp dụng các phần mềm quản lý trường học.

6. Kiểm định chất lượng giáo dục: Hoàn thành báo cáo tự đánh giá đơn vị theo phần mềm đã được tập huấn.

7. Các hội thi: Tổ chức và tham gia đầy đủ các hội thi, kết quả có đạt giải.

8. Xây dựng đơn vị vững mạnh: Danh hiệu thi đua cuối năm

          + Tập thể trường: Đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc.

          + Công đoàn cơ sở đạt Công đoàn vững mạnh.

          + Tập thể tổ: có 4 tổ đạt Tập thể Lao động Tiên tiến.

          + Chi đoàn đạt Chi đoàn vững mạnh.

          + Tham gia tốt các phong trào do ngành tổ chức


    Kết quả bầu Ban Thanh tra nhân dân của trường:
        1. Nguyễn Thị Ngọc Thoa
        2. Nguyễn Thị Ngọc Hương
        3. Nguyễn Thị Mơ

Một số hình ảnh:

      Bà Đặng Thị Xuân, Hiệu trưởng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013-2014


                                                                   Chủ tịch đoàn                Bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa, trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động của Ban Thanh tran nhân dân


                               Cô Đặng Thị Kim Thảo nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa


                                        Cô Đặng Thị Kim Thảo và Nguyễn Thị Liên đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở


                                        Các cô được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa                                                                  Phụ nữ 2 giỏi cấp trường
 
       Ký cam kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng đơn vị với Chủ tịch Công đoàn và 1 đại diện CBCC về thực hiện nhiệm vụ năm học
Comments