Trang chủ‎ > ‎

KẾT QUẢ HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI VÀ CẤP DƯỠNG GIỎI NĂM HỌC 2013-2014

HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI VÀ CẤP DƯỠNG GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2013-2014

 

Thực hiện theo kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2013-2014. Trường Mẫu giáo Hướng Dương đã tổ chức “ Hội thi giáo viên giỏi, cấp dưỡng giỏi cấp trường năm học 2013-2014 với kết quả như sau:

I.Kế hoạch hội thi

Thời gian thi: ngày 16/12/2013 -> 20/12/2013 (5 ngày)

Số lượng giáo viên tham gia thi: 19/20 giáo viên và 6 cấp dưỡng đủ điều kiện để tham gia thi giáo viên giỏi cấp trường.

Nội dung thi: 2 nội dung

1.Thi kiểm tra năng lực:

Giáo viên: Thi hình thức trắc nghiệm về Điều lệ trường mầm non, Luật Viên chức, Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 về việc Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên giỏi cấp học mầm non của Bộ trưởng Bộ Giao dục - Đào tạo và Chương trình Giáo dục Mầm non. số lượng câu hỏi là 20 câu, mỗi câu 0,5 điểm, giáo viên lựa chọn khoanh tròn phương án đúng nhất;

Cấp dưỡng:  Thi hình thức trắc nghiệm về nội dung An toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng cho trẻ.

2.Thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục:

Giáo viên: Mỗi giáo viên tổ chức một hoạt động học với hình thức bốc thâm lĩnh vực thi, đề tài giáo viên tự chọn;

Có 19 hoạt động thực hành, trong đó 4 hoạt động âm nhạc; 4 hoạt động hình thành biểu toán sơ đẳng; 1 hoạt động tạo hình, 2 hoạt động làm quen văn học, 5 hoạt động khám phá, 1 hoạt động làm quen chưa cái, 2 hoạt động giáo dục kỹ năng sống;

Cấp dưỡng: Mỗi cấp dưỡng tự lên thực đơn nấu 1 bữa ăn xế gồm 50 xuất.

II. Kết quả hội thi

 

Stt

Họ và tên giáo viên

Dạy lớp

Kết quả đạt

Ghi chú

1

Trịnh Thị Thủy

Lớn Đ

Xuất sắc

 

2

Nguyễn Thị Kim Thoa

Lớn A

Xuất sắc

 

3

Nguyễn Thị Ngọc Hương

Bé A

Giỏi

 

4

Nguyễn Thị Thu Tuyết

Bé A

Giỏi

 

5

Trương Thị Ánh Hoa

Bé B

Giỏi

 

6

Trần Thị Cặn

Bé B

Giỏi

 

7

Phan Thị Thanh Phương

Nhỡ A

Giỏi

 

8

Đặng Thị Kim Thảo

Nhỡ A

Giỏi

 

9

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Nhỡ B

Giỏi

 

10

Nguyễn Thị Ngọc Hương

Nhỡ B

Giỏi

 

11

Lưu Thị Hòa

Nhỡ C

Giỏi

 

12

Đặng Thị Ngọc Nhung

Lớn A

Giỏi

 

13

Nguyễn Thị Minh Hiền

Lớn B

Giỏi

 

14

Huỳnh Thị Kim Thúy

Lớn B

Giỏi

 

15

Nguyễn Thị Mơ

Lớn C

Giỏi

 

16

Ngô Thị Minh Hiếu

Lớn C

Giỏi

 

17

Lưu Thị Hoàng

Lớn D

Giỏi

 

18

Công H T N Giang Trân

Lớn D

Giỏi

 

19

Phan Thị Thanh Thương

Lớn Đ

Giỏi

 

20

Đoàn Thị Kim Loan

Cấp dưỡng

Giỏi

 

21

Phan Thị Tám

Cấp dưỡng

Giỏi

 

22

Phan Thị Loan

Cấp dưỡng

Giỏi

 

23

Huỳnh Thị Mỹ Phương

Cấp dưỡng

Giỏi

 

24

Trần Thị Mộng Trinh

Cấp dưỡng

Giỏi

 

25

Võ Thị Lệ Trinh

Cấp dưỡng

Giỏi

 

 

Tổng cộng:

 

 

- Xuất sắc: 2

- Giỏi: 23

 

           

            - 100% giáo viên và cấp dưỡng đạt giỏi trong năm học 2013-3014, đây là kết quả rất đáng phấn khởi, thể hiện tinh thần cố gắng của tất cả giáo viên, cấp dưỡng và sự chỉ đạo chuyên môn sát sao của nhà trường.

                                                             Các cháu đang tham gia hoạt động nhóm

 

Hoạt động  dạy trẻ đọc thuộc bài thơ “ Gà nở”


Trẻ đang đếm số lượng trong phạm vi 7

Comments