Trang chủ‎ > ‎

TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ

        Đề góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ thì việc tổ chức chuyên đề, thao giảng trong tổ khối là không thể thiếu được. Thực hiện kế hoạch tổ chức chuyên đề trong tháng 10 các tổ khối đã tổ chức rất tốt kế hoạch này. Cụ thể:
    + Tổ khối bé: Thao giảng 2 hoạt động nhằm làm rõ hơn phương pháp lấy trẻ làm trung tâm và giáo dục lễ giáo cho trẻ;
    + Tổ khối nhỡ: Thao giảng ở hoạt động khám phá khoa học lấy trẻ làm trung tâm;
    + Tổ khối lớn: Thao giảng ở hoạt động âm nhạc;
        Qua thao giảng giáo viên rút ra kinh nghiệm khi tổ chức các hoạt động và cùng thống nhất một số vấn đề trong chuyên môn.
   
    Một số hình ảnh:
Cô Tuyết dạy trẻ nặn vòng

Nhận xét sản phẩm của trẻ

 
Cô Thủy dạy chuyên đề giáo dục âm nhạc- Khối lớn
 
 

Tổ khối lớn họp rút kinh nghiệm sau khi tổ chức chuyên đề.
.


Comments