Trang chủ‎ > ‎

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN "NGÀY PHÁP LUẬT" NĂM 2013


Ngày 9/11/2013

Căn cứ công văn số 751/KH –PGD-ĐT Thị xã Ninh Hòa ngày 01 tháng 10 năm 2013 về việc Hướng dẫn thực hiện “Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ”

            Trường MG Hướng Dương đã thực hiện ngày pháp luật như sau:

1. Tình hình tổ chức hoạt động của “ Ngày Pháp luật”

            a. Nội dung phổ biến trong “Ngày Pháp luật”

            - Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền “ Ngày Pháp luật” của Tỉnh Khánh Hòa;

- Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới được cơ quan Nhà nước ban hành;

            - Phổ biến các chế độ chính sách có liên quan đến Cán bộ công chức, viên chức, người lao động, người sử dụng lao động;

            - Các thông tin pháp luật khác như: Công văn 2441/UBND ngày 23/10/2013 về kế hoạch tổ chức tuyên truyền sử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

            b. Hình thức hoạt động cụ thể:

            - Treo băng rôn với khẩu hiệu: “ Cán bộ công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Pháp luật”; tổ chức tọa đàm, sinh hoạt trên hội trường nhà trường với chuyên đề “ Ngày pháp luật” ngày 9/11/2013.

2. Vai trò của Cán bộ, công chức được phân công đối với “ Ngày Pháp luật”

            - Ban chấp hành công đoàn:

+ Cắt khẩu hiệu treo băng rôn;

+ Trang trí hội trường;

                        + Chuẩn bị chương trình + Làm công tác tổ chức.

            - Ban quản lý : 

                        + Chuẩn bị nội dung tuyên truyền “ Ngày pháp luật” ( các văn bản về Pháp luật, các thông tin về Pháp luật, các chế độ chính sách có liên quan đến Cán bộ công chức, viên chức và người lao động…)

3. Thành phần tham dự:  35 cán bộ, công chức viên chức của trường

                            

                       

   Bà Đặng Thị Xuân hiệu trưởng nhà trường đọc tài liệu tuyên truyền

 

Comments