khám sức khỏe lần 2 năm học 2015 - 2016

 Để đánh giá chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng của trường. Thực hiện kế hoạch năm học 2015 – 2016 vừa qua ngày 18 tháng 3 năm 2016. Nhà trường tiến hành cân đo lần III và phối hợp với trạm y tế phường Ninh Hiệp khám sức khỏe lần II cho các cháu kết quả:

            * Cân nặng:

            + Cân nặng cao hơn so với tuổi:    32/315            Tỷ lệ: 10.2%

            + Cân nặng bình thường           :      277/315         Tỷ lệ: 87.9%

            + Suy dinh dưỡng vừa              :      6/315              Tỷ lệ: 1.9%

            * Chiều cao:

            + Chiều cao cao hơn so với tuổi:   5/315              Tỷ lệ: 1,6%

            + Chiều cao bình thường           :    296/315         Tỷ lệ: 94%

            + Thấp còi độ I                           :     11/315             Tỷ lệ: 3.5%

            + Thấp còi độ II                         :      3/315              Tỷ lệ: 0,9%

            * Khám sức khỏe:

            + Sức khỏe A                             :      294/315         Tỷ lệ: 93.3%

            + Sức khỏe B                             :      21/315            Tỷ lệ: 6.7%

            * Mắc bệnh:                              :      89/315            Tỷ lệ: 28.2%.

(Trong đó phổ biến là bệnh sâu răng; viêm mũi; ampy dal.)

Với kết quả trên so với đầu năm học trường đã giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng từ 5.3% xuống còn 1.9%.  Thấp còi độ II từ 1.0% xuống còn 0,9%. Sức khỏe A từ 88.9% tăng lên 93.3%. Sức khỏe B từ 11.1% giảm còn 6.7%.

Có được kết quả trên chính là nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh học sinh trong việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục các cháu. Chắc chắn đến cuối năm học trường sẽ đạt được các chỉ tiêu đã đề ra trong năm.

Cảm ơn sự quan tâm phối kết hợp của các bậc phụ huynh.

* Một số hình ảnh: 


Comments