Thư viện‎ > ‎

Thư giản


Trong giờ đạo đức, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô.

Thầy giáo hỏi cả lớp:

- Các em hãy cho thầy biết một câu tục ngữ, ca dao về người thầy. Lớp im lặng.