Thư viện‎ > ‎Thư giản‎ > ‎

Truyện vui về nhà giáo

Trong giờ đạo đức, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô.

Thầy giáo hỏi cả lớp:

- Các em hãy cho thầy biết một câu tục ngữ, ca dao về người thầy. Lớp im lặng.

Thầy giáo gợi ý: - Câu này có 2 chữ "mày" và "nên".

Lớp vẫn im lặng. Thầy giáo lại gợi ý:

- Câu này có cả 2 chữ "không" và "đố".

Lớp tiếp tục im lặng. Thầy giáo điên tiết:

- Câu này có 6 chữ, có cả 2 chữ "thầy" và "làm". Ðây là câu gì?

Cuối lớp có 1 cánh tay rụt rè giơ lên.

- Em cho biết đó là câu gì? - Thầy giáo vui mừng hỏi.

- Thưa thầy đó là câu "Làm thầy mày không nên đố" !