Chuyên môn‎ > ‎

Kế hoạch công tác


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TỪ THÁNG 9-2011 ĐẾN THÁNG 8-2012
Tháng 9/2011

- Tổ chức Ngày hội đến trường của Bé, Lễ hội Trung thu;
- Tham gia các lớp bồi dưỡng do Sở Giáo dục – Đào tạo tổ chức;
- Báo cáo tình hình đầu năm học 2011-2012 về Phòng GD&ĐT;
- Báo cáo tình hình sau khi khai giảng năm học mới.
- Dự Hội nghị tổng kết năm học 2009-2010 và triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2010 -2011 do PGD tổ chức.
- Mua sắm trang bị đồ dùng, thiết bị dạy học; tài liệu giảng dạy cho các lớp và các bộ phận.
- Ổn định nề nếp sinh hoạt trong nhà trường - Kiểm tra việc trang trí, sắp xếp các lớp.
- Tổ chức cân đo, khám sức khỏe cho học sinh.
- Chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
- Họp Ban hướng dẫn nghiệp vụ cấp tỉnh
- Triển khai thực hiện tháng an toàn giao thông – tháng 9 -2011.
- Tham gia kiểm tra các nhóm, lớp tư thục trên địa bàn trường quản lý
- Báo cáo số liệu đầu năm của trường và tư thục về PGD-ĐT

Tháng 10/2011

- Xây dựng kế hoạch năm học 2010 – 2011, Tổ chức Hội ngị cán bộ công chức
- Dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2010-2011 và triển khai công tác thanh tra năm học 2011-2012.
- Lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học.
- Tham dự hội nghị Ban hướng dẫn nghiệp vụ cấp tỉnh;
- Tham dự lớp tập huấn Đánh giá chuẩn trẻ 5 tuổi;
- Dự Hội nghị Hiệu trưởng “hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục mầm non;
- Duyệt kế hoạch nhiệm vụ năm học các lớp, tổ và bộ phận trong trường.
- Tham gia lớp tập huấn thanh tra do Sở Giáo dục – Đào tạo tổ chức.
- Xây dựng kế hoạch các cuộc vận động
- Kiểm tra toàn diện 3 giáo viên; kiểm tra chế biến 1 cấp dưỡng
- Sắp xếp và cập nhật tất cả các loại hồ sơ quản lý từ tổ đến trường.
- Dự giờ một số lớp, thăm nắm tình hình thực hiện chương trình, trang trí lớp và bảng tuyên truyền của chủ điểm 2, sổ sách giáo viên và cháu.
- Họp giao ban các nhóm lớp tư thục và Hội nghị các nhóm. Lớp tư thục phường Ninh Hiệp
- Triển khai bộ chuẩn bộ chuẩn hiệu trưởng trường mầm non và bộ chuẩn trẻ 5 tuổi.

Tháng 11/2011

- Tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường;
- Kiểm tra rút kinh nghiệm thực hiện chuyên đề “xây dựng mục tiêu, nội dung giáo dục”
- Họp Ban hướng dẫn nghiệp vụ thị xã;
- Đơn vị đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2011 tự đánh giá kết quả đạt;
- Dự bồi dưỡng chuyên đề hướng dẫn “xây dựng mục tiêu, nội dung giáo dục” chủ đề cho trẻ 5 tuổi;
- Tham gia lớp tập huấn thanh tra.
- Tổ chức ngày Hội cô giáo như mẹ hiền
- Kiểm tra chuyên đề ăn, ngủ 3 tổ mẫu giáo
- Kiểm tra chuyên đề tạo môi trường 3 tổ mẫu giáo và phòng làm việc các bộ phận.

Tháng 12/2011

- Báo cáo số liệu học kỳ 1 và các loại báo cáo: thanh tra, an toàn giao thông, phổ biến pháp luật, các cuộc vận động.
- Hoàn tất hồ sơ đạt đạt chuẩn phổ cập 5 tuổi.
- Dự Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện “chương trình PCGDMN cho trẻ 5 tuổi” của thị xã
- Tổ chức sơ đánh giá kết quả xây dựng “Trường học văn hóa”, “Trường học thân thiện học sinh tích cực”.
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách các bộ phận và tổ trưởng
- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên
- Kiểm tra tay nghề 2 giáo viên
- Kiểm tra chuyên đề chế biến : 2 cấp dưỡng
- Tổ chức cân đo sức khỏe học sinh lần 2
- Tổ chức hội thi “ Bé thông minh - Bé đẹp”

Tháng 01 + 02 /2012

- Sơ kết học kỳ 1.
- Báo sơ kết học kỳ I
- Tham gia Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” thị xã;
- Tham dự hội nghị ban hướng dẫn nghiệp vụ cấp tỉnh;
- Họp ban hướng dẫn nghiệp vụ thị xã.
- Kiểm tra toàn diện 3 giáo viên.
- Kiểm tra tay nghề 2 giáo viên.
- Kiểm tra sổ sách thu chi của tài vụ
- Dự Tổ chức chuyên đề thao giảng các hoạt động đạt xuất sắc, giỏi được tuyển chọn qua Hội thi” Giáo viên dạy giỏi” thị xã; ( tháng 2)
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn;
- Tham dự hội nghị đánh giá thí điểm việc sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi;.

Tháng 3/2012

- Tham dự Hội nghị đánh giá thí điểm việc thực hiện Chuẩn hiệu trưởng trường MN.
- Dự sinh hoạt chuyên môn rút kinh nghiệm “ xây dựng mục tiêu, nội dung giáo dục” chủ đề cho trẻ 5 tuổi.
- Kiểm tra chuyên đề chế biến : 3 cấp dưỡng
- Kiểm tra tay nghề 3 giáo viên
- Tổ chức cân đo lần 3, khám sức khỏe học sinh lần 2
- Kiểm định sáng kiến kinh nghiệm và gởi về PGD

Tháng 4/2012

- Tổng kết rút kinh nghiệm thực hiện chương trình mầm non mới và các chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm, hoạt động khám phá khoa học, tổ chức hoạt động nhóm, tận dụng môi trường sẵn có để tổ chức hoạt động cho trẻ
- Tổng kết phong trào làm đồ dùng dạy học, Soạn giáo án điện tử, đổi mới phương pháp dạy học và các cuộc vận động…
- Dự Hội nghị hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học.
- Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai chương trình GDMN mới ra đại trà.
- Tổ chức liên hoan về Bé “Bé khỏe Bé ngoan” “Bé với các làn điệu dân ca” “Bé với trò chơi dân gian”...
- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên
- Kiểm tra chuyên đề thiết bị đồ dùng dạy học 3 tổ MG
- Kiểm tra tay nghề 3 giáo viên

Tháng 5/2012

- Đánh giá kết quả thực nhiệm vụ năm học
- Viết báo cáo tổng kết năm học và tổ chức tổng kết năm học
- Xét thi đua cuối năm và lập hồ sơ thi đua gởi về PGD
- Dự hội nghị hướng dẫn tổ chức họat động hè.
-Tổng hợp kết quả kiểm tra nội bộ trường học
-Báo cáo công tác kiểm tra năm học gởi về Phòng

Tháng 6, 7, /2012

- Tiếp tục làm hồ sơ thi đua
- Tổ chức dạy hè
- Học địa học sư phạm tại chức, từ xa

Tháng 8/ 2012

- Tham gia học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị hè
- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới
- Thực hiện công tác tuyển sinh.