Kế hoạch công tác tháng 5/2012

- Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình GDMN ra diện đại trà và báo cáo tham luận gởi về ngày 14/5/2012 gởi về Phòng Giáo dục – ĐT Ninh Hòa ( ngày 12/5/2012 trình hiệu trưởng duyệt);
- Tổng hợp kết quả Bé ngoạn cuối năm; kết quả đánh giá trẻ theo năm mặt phát triển; kết quả đảng giá trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi;
- Tổ chức đánh giá xếp loại giáo viên, viên chức theo Quyết định 06/2006 của Bộ Nội vụ;
- Đánh giá nội dung thi đua tổ, trường và cá nhân năm học 2011-2012;
- Hoàn thành tất cả các loại minh chứng chuẩn bị họp thi đua cụm;
- Họp thi đua cụm đánh giá nội dung thi đua 2011-2012;
- Họp phụ huynh học sinh báo cáo tình hình học tập, sinh hoạt của trẻ và kết quả chăm sóc giáo dục trẻ;
- Hoàn tất hồ sơ cá nhân trẻ để gởi về phụ huynh và nộp lại cho hiệu phó chuyên môn sang năm chuyển lên lớp trên;
- Thanh toán tiền thâm niên và lương tháng 5/2012 cho CBGV và NV của trường
- Thu và thanh toán tiền ăn tháng 5/2012 cho phụ huynh;
- Viết các loại báo cáo cuối năm gởi về PGD
- Dự hội nghị hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học
- Dự hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện CTGDMN
- Tổ chức tổng kết phát thưởng và lễ ra trường học sinh mẫu giáo lớn.
- Tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng ba
- Họp Chi Bộ
- Họp Hội đồng thi đua khen thưởng xét thi đua cuối năm - Họp hội đồng trường đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2011-2012