HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2011-2012 vào tháng 12/2012, trường đã tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường từ ngày 5/12/2012 đến 16/12/2012, có 19 giáo viên tham gia hội thi.

Hình minh họa

Kết quả cụ thể:

 

Stt

Họ và tên giáo viên

Lớp dạy

Kết quả

1

Nguyễn Thị Ngọc Hương

Bé B

Xuất sắc

2

Trương Thị Ánh Hoa

Bé C

Tốt

3

Phan Thị Thanh Phương

Bé A

Tốt

4

Nguyễn Thị Thơm

Bé D

Tốt

5

Phan Thị Thanh Thương

Bé B

Tốt

6

Nguyễn Thị Mơ

Lớn C

Tốt

7

Lưu Thị Hoàng

Nhỡ B

Tốt

8

Ngô Thị Minh Hiếu

Lớn C

Tốt

9

Nguyễn Thị Kim Thoa

Nhỡ A

Khá

10

Trinh Thị Thủy

Lớn B

Tốt

11

Trần Thị Cặn

Bé C

Khá

12

Nguyễn Thị Thu Tuyết

Bé D

Xuất sắc

13

Nguyễn Thị Ngọc Hương

Bé A

Tốt

14

Huỳnh Thị Kim Thúy

Nhỡ C

Tốt

15

Công Huyền Tôn Nữ Giang Trân

Lớn B

Tốt

16

Đặng Thị Kim Thảo

Nhỡ A

Tốt

17

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Nhỡ B

Khá

18

Lưu Thị Hòa

Nhỡ C

Tốt

19

Nguyễn Thị Minh Hiền

Lớn A

Tốt

Xuất sắc: 2 giáo viên

Giỏi: 14 giáo viên

          Khá: 3 giáo viên
Nguyễn Thị Liên (Phó Hiệu trưởng)