THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THỊ XÃ

Hội thi giáo viên giỏi cấp học mầm non năm học 2011-2012, do Phòng Giáo dục – ĐT thị xã Ninh Hòa tổ chức. Tổng số trường mầm non tham gia là 30; số giáo viên dự thi: 38 , trong đó trường có 2 giáo viên tham gia dự thi:
Cô Nguyễn Thị Minh Hiền – Giáo viên dạy lớp Lớn A
Cô Đặng Thị Kim Thảo - Giáo viên dạy lớp Nhỡ A

Kết quả: 2 cô đều đạt giáo viên dạy giỏi cấp thị xã ; Đơn vị trường đạt giải 3

Ông Lê Quang Thạch phó trưởng Phòng Giáo dục – ĐT Ninh Hòa
phát giấy chứng nhận cho các cô đạt giáo viên dạy giỏi cấp thị xã

Cô Minh Hiền và Kim Thảo của trường
Nguyễn Thị Liên (Phó  Hiệu trưởng)