HỘI THI TIẾNG HÁT DÂN CA VÀ TRÒ CHƠI DÂN GIAN

Thực hiện tốt nội dung phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trong tháng 4/2012 trường tiến hành tổ chức hội thi tiếng hát dân ca và trò chơi dân gian.
1. Đối tượng dự thi: Tất cả các cháu ở 10 lớp.
2. Nội dung thi
* Trò chơi dân gian
Khối bé và nhỡ thi trò chơi cướp cờ
Khối lớn thi trò chơi cướp cờ và ô ăn quan
* Tiếng hát dân ca
Mỗi lớp từ 1 -2 tiết mục, bài hát do giáo viên tự chọn
3. Ban giám khảo: Ban giám hiệu và đại diện Ban chấp hành Hội phụ huynh học sinh
- Đặng Thị Xuân – Hiệu trưởng
- Nguyễn Thị Ngọc Thoa – Phó hiệu trưởng
- Đỗ Thanh Thu Trinh – Hội phó Hội PHHS
4. Kết quả
* Trò chơi dân gian
Giải nhất : Lớp Bé B ; Nhỡ A và Lớn C
* Tiếng hát dân ca
Giải nhất: Bé B; Nhỡ C và Lớn C;
Giải khuyến khích: Nhỡ A; Bé C và Lớn A

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG HỘI THI

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
Nguyễn Thị Liên (Phó  Hiệu trưởng)