Chuyên môn‎ > ‎

Tổ Mẫu giáo lớn

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI LỚN
THÀNH VIÊN

1. Nguyễn Thị Mơ – TT
2. Nguyễn Thị Minh Hiền – TP
3. Đặng Thị Ngọc Nhung
4. Ngô Thị Minh Hiếu
5. Công H. Tôn Nữ Giang Trân
6. Trịnh Thị Thủy
7. Nguyễn Thị Kim Thoa
8. Huỳnh Thị Kim Thúy
9. Phan Thị Thanh Thương
10. Ngô Thị Minh Hiếu